Sök


 
Ordlista

 
Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

En nationell inventering i kommuner och landsting från Socialstyrelsen

Inventeringen visade att man använde många olika metoder. Behovet av utvärdering, t.ex. avseende effekt, är stort, liksom behovet av ett nationellt stöd för val av metod. Verksamheternas olika roller behöver också klarläggas så att man får till stånd en sammanhållen insatskedja.

 

Läs sammanfattning och hela rapporten här >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund