Sök


 
Ordlista

 
Metodguide för socialt arbete

Metodguiden är Socialstyrelsens (IMS) webbaserade informationstjänst om det vetenskapliga kunskapsunderlaget för insatser och bedömningsmetoder som är eller kan bli aktuella för socialt arbete i Sverige.

 

Metodguiden är under uppbyggnad och för flertalet insatser saknas fortfarande beskrivningar. Metodguiden knyter an till IMS övergripande uppdrag om att stödja socialt arbete att bli evidensbaserat. Det är den naturliga fortsättningen av att forska om vad som fungerar bättre respektive sämre och att också göra den vetenskapliga informationen förståelig och tillgänglig för IMS målgrupper.

Metodguiden består av fyra delar:

  1. Insatser. Information om insatser som används inom det sociala området i Sverige eller som kan vara på gång att börja användas. Syftet är att redovisa evidensstyrkan för olika insatser.
  2. Bedömningsmetoder. Information om standardiserade bedömningsmetoder som används eller prövas i socialt arbete. Bedömningsmetoder ingår i IMS projekt för kvalitetsgranskning.
  3. Övrig kunskap. Kunskap som avser behandlingsmekanismer och principer snarare än specifikt namngivna metoder. Här presenteras också kunskap om andra områden såsom implementering.
  4. IMS projekt. En beskrivning av pågående projekt inom IMS, inklusive ansvarig projektledare och beräknat slutdatum.

Här kommer du till Metodguiden >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund