Sök


 
Ordlista

 
Utbildning gav bättre förebyggande missbruksarbete på arbetsplatsen

Drygt 5 000 personer utbildades i en stor satsning under 2007 för att genom arbetsplatser förebygga riskbruk av alkohol. Utbildningen genomfördes av Alna, på uppdrag av arbetsmarknadens parter.
 
En vetenskaplig utvärdering visar nu att utbildningssatsningen tycks ha givit en betydande effekt i konkreta åtgärder på arbetsplatsen för att förebygga riskfylld alkoholkonsumtion bland medarbetare.
 
Signifikanta skillnader finns också mellan de utbildade jämfört med de som ej fått utbildning, i motivation och säkerhet i drogarbetet på den egna arbetsplatsen. Värt att nämna är att kontrollgruppen som ej fått utbildning, ändå hade anmält intresse för att gå kursen.
 
Resultatet visar att det var en större andel av de utbildade än bland de som inte gått utbildningen, som rapporterade att deras arbetsplatser har påbörjat arbetet med att ta fram en alkohol- och drogpolicy, fastställt innehållet i policyn eller påbörjat en revidering av alkohol- och drogpolicyn under de senaste 12 månaderna. Detta överensstämmer med innehållet i utbildningen som betonade policyn som en viktig grund för arbetsplatsens förebyggande arbete och för skapandet av sociala normer.
 
Undersökningen har genomförts av STAD/Bero-endecentrum Stockholm. Enkäten skickades till 2 000 av de 5 000 utbildade och till lika många av de ej utbildade som också hade anmält sig till kursen. I svarsgrupperna finns chefer, skyddsombud och andra medarbetare. Grupperna "utbildade" och "ej utbildade" var ganska lika. De var dessutom jämförbara beträffande kön, befattning samt om arbetsplatsen hade en alkohol- och drogpolicy före utbildningen
 
Hela rapporten kan också beställas hos Alna

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund