Sök


 
Ordlista

 
Restriktiv attityd minskar narkotikabruk

[2008-10-06]

En restriktiv narkotikapolitik och effektivt polisarbete är förklaringar till en låg användning av narkotika i Sverige. Men en ökande narkotikarelaterad dödlighet oroar. Det visar en ny kunskapsöversikt från Statens folkhälsoinstitut.

 

Mycket tyder på att användningen av narkotika ökade under 1990-talet i Sverige. Fler unga började använda narkotika och antalet tunga missbrukare beräknades öka. Trenden var densamma i andra europeiska länder. Men efter år 2000 har andelen unga som använt narkotika sjunkit betydligt.

– Den mer restriktiva politik som förts i Sverige jämfört med andra europeiska länder har lett till ökad upptäcktsrisk och fler beivrade brott. Narkotikan blir mer svårtillgänglig och andelen ungdomar som haft kontakt med narkotika är mycket låg i en jämförelse, säger Sven Andréasson, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Under 2007 registrerades 350 dödsfall i landet som narkotikarelaterade. Det kan jämföras med 182 dödsfall under 1995. Dödsfallen ökade under andra halvan av 1990-talet och stabiliserades efter millennieskiftet. Men under 2007 ökar antalet till sin hittills högsta registrerade nivå, något som kan tyda på att det tunga missbruket ökar.

– Utvecklingen oroar, vi tycks vara bra på att förebygga nyrekrytering till narkotika, men vi ser att skador bland dem som redan är inne i ett missbruk ökar, säger Sven Andréasson.

Forskningsöversikten visar att narkotikabruket i hög grad drivs av fyra faktorer: pris, tillgänglighet, normer och beroende. Åtgärder som påverkar dessa faktorer är därför angelägna och i synnerhet åtgärder för att begränsa tillgängligheten.

Sambandet är starkt mellan narkotikaanvändning och bruk av andra droger som tobak och alkohol. Därför är det rimligt att narkotika samordnas i det breda förebyggande arbetet inom folkhälsoområdet.

Tyngdpunkten för det förebyggande arbetet behöver ligga lokalt, i frivilligorganisationer, kommuner, skolor och på arbetsplatser.

 

Läs hela rapporten här  Narkotikan i Sverige - FHI (2,65 MB)

För ytterligare information:
Sven Andréasson, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, 08-566 135 82
Johan Landin pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund