Sök


 
Ordlista

 
Drogvanor bland ungdomar i Jämtland  2008

Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred civil mobilisering mot alkohol, narkotika och drogrelaterad kriminalitet i Jämtlands län.

 

Undersökningen av Jämtländska ungdomars drogvanor är ett led i detta. Den har genomförts som en totalundersökning utifrån Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings enkät om drogvanor bland elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet.

 

Här följer en kort lägesbild av drogvanorna i länet vårterminen 2008. Den kan fungera som inspiration till ytterliggare fördjupning.

 

Önskas en överblick av läget finns ett länsblad som ger en samlad bild där siffrorna jämförs med riskgenomsnittet. Möjlighet till fördjupning finns i varje kommuns rapport (längst ned på denna sida).

 

För ytterliggare frågor ring Thomas Andersson 070-697 64 50.

 

Länet - sammanfattat

 • Snusning är vanligare bland tjejer i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i Jämtlands län än i riket.
   
 • Sniffning är vanligare förekommande i Jämtlands län än i riket, särskilt bland flickor i årskurs 9 och män i årskurs 2 på gymnasiet.
   
 • Konsumtion av hembränt är dubbelt så vanligt bland ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i Jämtlands län än i riket.
   
 • Uppskattad total årskonsumtion av ren alkohol är betydligt lägre för männen i årskurs 2 på gymnasiet i Jämtlands län än i riket, 5,4 liter i länet jämfört med 7,2 liter i riket.
   
 • Fyra av fem ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet anser att det inte är förenat med stor risk att prova cannabis en till två gånger

Exempel på analys som ges i rapporten (Länsbladet)

Narkotika – De som någon gång använt narkotika

narkotika åk 9

Kommunerna

Berg

Rökning kombinerat med snusning är vanligast i Bergs kommun bland alla åk 9 i länet. Bergs niondeklassares totala årskonsumtion av alkohol är däremot lägst i länet.

 

Över hälften av kvinnorna i åk 2 på gymnasiet från kommunen uppger att de röker. Kvinnornas totala årskonsumtion av alkohol överstiger männens i åk 2 på gymnasiet, vilket är unikt bland kommunerna i länet.

 

Bräcke

Flickorna i Bräcke kommun har högst total årskonsumtion av alkohol bland flickorna i åk 9 i länet. En tredjedel av ungdomarna i åk 9 brukar tobak.

Två av tre ungdomar från Bräcke kommun på gymnasiet åk 2 brukar tobak. Mäns totala konsumtion av ren alkohol är över 10 liter per år, vilket är högre än i både länet och riket.

 

Härjedalen

Fler ungdomar i åk 9 i kommunen än i länet och riket uppger att de brukar tobak. Tre av tio ungdomar dricker motsvarande 18 cl sprit eller mer en gång i månaden eller oftare.

 

En högre andel ungdomar i åk 2 på gymnasiet från Härjedalens kommun än i länet och riket har druckit hembränt och smuggelsprit. Hälften av männen från kommunen brukar tobak.

Krokom

Nästan var tionde ungdom i åk 9 i Krokoms kommun har provat narkotika. Fyra av tio av kommunens niondeklassare vt 2008 röker och/eller snusar. Tre av tio pojkar i åk 9 dricker mer än 5 liter ren alkohol om året.

 

Kvinnorna och männen i årskurs 2 på gymnasiet från Krokoms kommun dricker båda 4,4 liter ren alkohol per år. Hälften av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet från kommunen har druckit smuggelsprit senaste året.

 

Ragunda

En tredjedel av flickorna i åk 9 i Ragunda kommun röker. Fyra av fem pojkar är fria från tobaksbruk. Hälften av ungdomarna i årskurs 9 har druckit smugglad öl senaste året och en fjärdedel har druckit hembränt.

 

En fjärdedel av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet från Ragunda kommun snusar. Totala årskonsumtionen av alkohol är högre än i länet för männen.

 

Strömsund

Fler ungdomar i åk 9 i kommunen än i länet och riket använder tobak. En fjärdedel av pojkarna snusar. En femtedel av ungdomarna i åk 9 dricker motsvarande 18 cl sprit eller mer en gång i månaden eller oftare.

 

En tredjedel av ungdomarna i åk 2 på gymnasiet från Strömsunds kommun dricker mer än 5 liter ren alkohol om året. En fjärdedel av kvinnorna både röker och snusar.

 

Åre

Fler ungdomar röker och snusar i åk 9 i Åre kommun än i länet och riket, vilket är extra tydligt bland flickorna. En tredjedel av flickorna har druckit hembränt. Över en femtedel av pojkarna berusar sig en gång i månaden eller oftare.

 

Fler kvinnor än män i årskurs 2 på gymnasiet från Åre kommun brukar tobak. Skillnaderna är emellertid ännu större när det kommer till alkoholvanor.

 

Östersund

Flickorna i årskurs 9 i kommunen har en högre total årskonsumtion av alkohol än pojkarna. Det är även fler flickor än pojkar som röker.

 

Över en femtedel av männen och mer än en tiondel av kvinnorna i årskurs 2 på gymnasiet i Östersunds kommun har provat narkotika. Nästan sex av tio ungdomar har druckit smuggelsprit senaste året.

 

Jämtlands gymnasium

Andelen elever på Jämtlands gymnasium som har druckit smuggelsprit är betydligt högre än i övriga länet och riket. Detsamma gäller för hembränt bland männen. Intensivkonsumtion och berusningsdrickande är vanligare än i övriga länet och i riket bland elever i årskurs 2 på Jämtlands gymnasium.

 

För mer information läs respektive rapport.

 Länsblad 

(592 KB)

 Berg 

(165 KB)

 Bräcke 

(160 KB)

 Gymnasieförbundet 

(97 KB)

 Härjedalen 

(163 KB)

 Krokom 

(169 KB)

 Ragunda 

(160 KB)

 Strömsund 

(165 KB)

 Åre 

(169 KB)

 Östersund 

(171 KB)

 Total sammanfattning 

(17 KB)


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund