Sök


 
Ordlista

 
Mycket alkohol ökar risken för psykisk ohälsa bland unga


Statens Folkhälsoinstitut 2008-07-25

 

Ungdomar som dricker mycket alkohol löper upp till fem gånger så hög risk för att må psykiskt dåligt. Det visar en rapport från Statens folkhälsoinstitut.

 

Risken för depression och självskadebeteende ökar bland de ungdomar som dricker mycket alkohol. Det finns också ett omvänt samband – psykiska problem kan leda till att man dricker mer. Sambandet är särskilt tydligt bland pojkar, enligt ett pressmeddelande från Statens folkhälsoinstitut.

 

Folkhälsoinstitutets analys är rensad från andra faktorer som skulle kunna påverka, exempelvis socioekonomisk status.


Sedan slutet av 1980-talet har besvär som ängslan, oro och ångest bland ungdomar mer än fördubblats. Samtidigt har alkoholkonsumtionen nästan fördubblats.


 

Här kan du läsa hela rapporten >>  ”Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion – hur hänger det ihop?”

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund