Sök


 
Ordlista

 
Lokalt arbete mot alkohol och narkotika kräver långsiktighet

Rapport från Statens Folkhälsoinstitut [2008-09-01]

 

Ett utvecklingsprojekt för att arbeta mot alkohol och narkotika gav stort engagemang och förutsättningar för långsiktigt arbete. Men effekterna på konsumtion och skador var små under projekttiden. Det visar en utvärdering från Statens folkhälsoinstitut.

 

Som en del av de nationella handlingsplanerna för att förebygga alkohol- och narkotikaproblem startade Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och Statens folkhälsoinstitut ett utvecklingsarbete tillsammans med sex kommuner under 2003.

Syftet var att stödja kommunernas väg mot ett samordnat förebyggande arbete mot alkohol och narkotika. Försökskommunerna var Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund, Solna och Umeå. Nu har projektet utvärderats.

 

– Försökskommunerna visar en bättre organisation, starkare struktur och större uthållighet i det förebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet i sex utvalda kontrollkommuner framstår som svagare och mer splittrat, säger Sven Andréasson, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

 

Däremot märks bara små skillnader mellan försöks- och kontrollkommunerna i alkohol- och narkotikakonsumtionen samt de alkoholrelaterade skadorna. I vissa fall sågs en utveckling mot mer restriktiva attityder i försökskommunerna. De noterar även en ökad medvetenhet kring riskerna med alkohol och narkotika.

Först under sista projektåret togs beslut om att alla försökskommuner skulle arbeta med insatser för att begränsa tillgängligheten till alkohol och narkotika.

 

– Med hårdare styrning mot den typen av åtgärder hade man möjligen fått en större skillnad mellan försöks- och kontrollkommunerna, menar Sven Andréasson.

 

Utvärderingen pekar på flera viktiga slutsatser:

• Kommuner kan stimuleras till att utveckla förebyggande insatser på alkohol- och narkotikaområdet.

• För att få effekter på konsumtion och problem krävs tydlig styrning mot effektiva förebyggande metoder.

• Långsiktighet krävs; trots gynnsamma förutsättningar i försökskommunerna tog det 2–3 år innan det konkreta arbetet kom igång.

 

Hela rapporten:
Utvärderingen finns samlad i rapportserien "Effekter av lokalt alkohol och narkotikaförebyggande arbete". som du kan hämta här >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund