Sök


 
Ordlista

 
Den jämtländska folkhälsan

Jämtländska kvinnor super och snusar mest i landet. Dessutom är de ganska feta. Männen i länet toppar ligan över flest feta och snusar betydligt mer än genomsnittsmannen.

 

 • Var tionde kvinna i Jämtlands län snusar dagligen och 13 procent av länets kvinnliga befolkning har alkoholvanor som anses vara riskabla.
   
 • 24 procent av den manliga befolkningen länet snusar dagligen. 
   
 • 33 procent av kvinnorna har övervikt. Högsta andelen i landet.
   
 • 15 procent av länets män lider av fetma. Även det den högsta andelen i landet.
  Trots det så är jämtländska män i hög utsträckning fysiskt aktiv och väldigt få har en stillasittande fritid.

På plussidan kan nämnas att både män och kvinnor i Jämtlands län röker betydligt mindre än riksgenomsnittet.

 

Befolkningen i länet ligger också väldigt lågt när det gäller andelen personer med riskabla spelvanor.

Detta visar den nationella Folkhälsoenkäten, som för första gången redovisar resultat från samtliga län och regioner i landet. Det är ett sammanlagt medelvärde för åren 2004-2007 för alla landsting/regioner ur det nationella urvalet. År 2004 ingick 20 000 slumpvis utvalda personer i det nationella urvalet, följande år har 10 000 personer ingått i undersökningen. Av de tillfrågade har cirka 60 procent besvarat enkäten de olika åren.

– Det här är första steget för att kunna göra jämförelser av faktorer som har större betydelse än sjukvårdens insatser för risken att drabbas av ohälsa, nämligen levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet, rökning, riskabel alkoholkonsumtion och övervikt, säger Gunnar Ågren.

På flera av de områden som Folkhälsoenkäten omfattar finns tydliga regionala skillnader.

 

Jämtarnas alkoholvanor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtarnas snusande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtarnas övervikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtarnas fetma

 

För mer information:
Till alla regionala resultat ur Folkhälsoenkäten

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund