Sök


 
Ordlista

 
Växande studentfylleri kan förändras

[2008-06-02] Pressmeddelande från Folkhälsoinstitutet

 

Många skolor och kommuner upplever problem i samband med att alkohol tar en allt större plats i firande av studenten. Men det går att vända trenden och snabbt skapa alternativ. Det visar en kartläggning av hur studenten firas i tre län.

 

– I fjol hade vi för första gången på länge en studentfest utan fylla och bråk. Räddningen var ett tufft beslut om nolltolerans, ordningsvakter och raka besked till elever, föräldrar och lärare.

 

Så berättar en kurator i Lycksele om hur skolan bestämde sig för att göra något åt studentfestandet för att skapa ett trevligare firande för alla. Statens folkhälsoinstitut har samlat erfarenheter kring gymnasieskolors studentfester från tre olika län, Jämtland, Västerbotten och Örebro.

 

– De flesta skolor har en alkohol- och drogpolicy men under studentperioden följs den inte alltid och berusade elever förekommer i skolans lokaler, säger Sven Andréasson, alkoholexpert på Statens folkhälsoinstitut.

 

Undersökningar visar att ungdomar 16-20 år har sin högsta alkoholkonsumtion under maj månad. Ungdomarna uppger själva i studier att alkoholkonsumtionen får negativa konsekvenser som till exempel bråk, förstörda saker och oskyddat sex.

 

Bilden som växer fram i kartläggningen är att skolornas agerande och attityd till firandet också tycks ha betydelse för firandet utanför skoltid. Om skolorna följer sina policys och i samarbete med eleverna arrangerar alternativ tycks också problemen minska utanför skoltid. Erfarenheterna från de undersökta länen är att det går snabbt att etablera alternativa former för studentfirandet. Och alkoholfria avslutningar accepteras om ungdomarna informeras och involveras i planeringen.

 

Andra erfarenheter är att:

- Det är viktigt att aldrig frångå skolans alkohol- och drogpolicy
- Involvera elever och vuxna i planeringen av öppna fester i skolans egen regi
- Hellre öppna fester i skolans regi än slutna fester på krogen
- Förankring och information om attityd och eventuella förändringar kring firandet är A och O
- Polisens förebyggande arbete under och före skolavslutningen är centralt
- Legitimationskontroll och krögarens dialog med polis och skola är viktiga vid arrangerade studentfester

 

Trenden att förknippa studenten med ett mer utbrett festande är tydlig. Små klassfester vid avslutningen har avlösts av stora arrangerade fester under en längre period, inte minst i storstäderna. Under 2007 förekom cirka 500 studentfester i Stockholmsområdet och i år är cirka 600 planerade.

 

För ytterligare information:
Sven Andréasson, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, 08-566 135 82
Lisen Sylwan, utredare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 21
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund