Sök


 
Ordlista

 
Även barn behöver rökavvänjning

Denna Artikel kommer från tobaksfakta.se

 

- Är du förälder och upptäcker att barnen röker eller luktar tobaksrök så utgå från att de är nikotinberoende och se till att de kommer till doktorn. De behöver hjälp med rökavvänjning. Den som säger det till Tobaksfakta är Joseph DiFranza, forskare och doktor i familjemedicin vid University of Massachusetts.

 

Han medverkade den 24 april vid Svenska läkaresällskapets tobakssymposium i Stockholm på temat The tobacco epidemic. Åren 2000 och 2007

Joesph DiFranza

presenterade han och hans forskargrupp resultat som visar att nikotinberoendet kan börja redan med den första cigaretten. Något som går rakt emot den traditionella uppfattningen som är att det krävs långvarig daglig rökning för att man ska bli beroende och uppleva abstinensbesvär vid ett rökstopp.

 

DiFranzas tes är att man blir dagligrökare därför att man redan är nikotinberoende.

 

- Det som gjorde att jag började forska i hur snabbt beroendet utvecklas var ett besök på min läkarmottagning för 15 år sedan av en sextonårig flicka som när jag frågade om hon rökte sa ja. Sluta med det annars kan du bli beroende, fick hon veta. För sent! Jag har försökt två gånger, men det gick inte, sa hon.

 

DiFranza antog att hon rökt länge, men hon hade börjat bara någon månad tidigare.

 

 - Nyfiket sökte jag upp elever i den lokala gymnasieskolan och frågade om rökning. En flicka rökte sedan ett par månader tre gånger i veckan, en eller två cigaretter åt gången. När hon försökte sluta kände hon sig okoncentrerad, irriterad och upplevde ett starkt sug, symtom som finns med i vedertagna internationella beroendelistor.

 

Sedan 1997 har DiFranza forskat i hur nikotinberoendet utvecklas hos nybörjarrökare i två stora elevgrupper. 20 000 intervjuer med ungdomar har genomförts. Det visade sig att symtom började visa sig vid rökning av två cigaretter i veckan. Tobaksfakta har tidigare rapporterat om dessa studier.

 

Vad som händer, enkelt uttryckt, är att hjärnan på flera sätt anpassar sig till nikotinet för att bevara den kemiska balansen. Om tillförseln upphör rubbas den balansen, och det känns.

 

Hos nybörjarna är toleransen för droger liten. Resultatet blir att en cigarett har effekt överraskande lång tid. En vuxen storrökares tolerans ökar med tiden så att det kan krävas en ny cigarett varje halvtimme för att den neurologiska balansen ska bevaras. Det samma gäller snus.

- Det är jag övertygad om. En undersökning av ett snusande baseball-lag i Massachusetts visade att mängden nikotin hos dem motsvarade konsumtionen av tre cigarettpaket.

 

DiFranza-gruppens forskningsresultat har ännu inte lett till några påtagliga förändringar i det tobakspreventiva arbetet eller inom rökavvänjning.

 - De har i alla fall medfört att även barn som inte röker precis varje dag kommit med i experimentell rökavvänjning i USA. Tidigare krävdes en konsumtion på en halv paket om dagen för att som barn få vara med i någon studie.

 

- Många forskare är skeptiska till att studierna i stor utsträckning bygger på intervjuer med barn. Barn kan man inte lita på, de ljuger och fantiserar, heter det. Min erfarenhet är att det är just det man kan göra. Det är vanligare att vuxna inte ger uppriktiga svar på frågor om rökning. De kan vara generade över sin rökning, rationaliserar och förklarar att de inte är beroende.

 

- För det fåtal som börjar röka i vuxen ålder gäller det samma som för barnen. Beroendet kommer snabbt, men effekterna av nikotindoserna varar längre.

 

- Ett dussintal oberoende studier har nu bekräftat våra resultat. I en stor studie i Nya Zeeland hade 25 procent av deltagarna beroendesymtom efter att ha rökt en till fyra cigaretter.

- En följd av våra forskningsresultat är  att rökavvänjning också för ungdomar som röker ett fåtal cigaretter i månaden måste inkluderas i framtida forskning.

 

Publicerad 24 april 2008 på tobaksfakta.se

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund