Sök


 
Ordlista

 
Vägledning vid frivilliga drogtester

Ett Meddelandeblad från Socialstyrelsen ger vägledning för testning av eventuell förekomst av olika typer av narkotiska substanser i urin. Upptäckt av narkotikamissbruk har en stor betydelse för hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan, arbetslivet, kriminalvården och polisverksamheten. För t ex kriminalvården och polisverksamheten gäller särskilda regler. Meddelandebladet gäller bara frivillig provtagning genom att testa urin.

 

Läs bladet här Narkotikatester av urin (78 KB)

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund