Sök


 
Ordlista

 
Stor skillnad på utbildning i alkoholfrågor mellan landstingen

Källa: Socialstyrelsen

Ungefär hälften av landets vårdcentraler har de senaste tre åren utbildat personalen i att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion hos patienterna. Men skillnaden är stor mellan landstingen – från 94 procent av vårdcentralerna i Västerbotten till 30 procent i Skåne.
 
Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen, som på regeringens uppdrag har utvärderat de alkoholförebyggande insatserna inom hälso- och sjukvården 2006-2007.

 

Jämtland ligger bra till

Nästan sju av tio vårdcentraler i Jämtlands län har utbildat personalen. Det är mycket bättre än rikssnittet som ligger på ungefär fem av tio.

 

Jämtland är ett av de fem landsting som har varit bäst på att utbilda personalen på vårdcentralerna i alkoholfrågor under de senaste tre åren.

 

Jämtland ligger också i topp när det gäller förekomsten av rutiner och program för hur sjukvårdspersonalen ska ta upp alkoholfrågan med patienterna.

 

Däremot hamnar Jämtlands län långt ner på listan när det gäller remittering av patienter med riskfylld alkoholkonsumtion. Bara en tredjedel av vårdcentralerna uppgav att de hade rutiner för detta.


Rapporten visar att det i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö finns en större andel personer – framför allt kvinnor – som befinner sig i riskzonen att dricka för mycket alkohol. Samtidigt är två av de tre storstadslandstingen – Skåne och Västra Götaland med bland de landsting som hade lägst andel vårdcentraler som uppgav att man utbildat personalen i alkoholfrågor.
 
Undersökningen visar också att det på landets vårdcentraler var betydligt vanligare med rutiner för att fråga patienterna om deras tobaksvanor eller motionsvanor än att fråga om alkoholkonsumtion
 
Av rapporten framgår att landstingen de senaste tre åren nått ut till cirka 9000 personer med olika utbildningar om alkohol och dess påverkan på hälsan, vilket motsvarar 20 procent av all personal inom primärvården. Det är framför allt mödrahälsovården som visat ett stort intresse för frågorna. I en enkät som skickats ut till landets samtliga samordningsbarnmorskor inom ramen för uppdraget framgår att drygt 90 procent av dessa utbildat personalen när det gäller att upptäcka och behandla gravida kvinnor med riskfylld alkoholkonsumtion.
 
Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att de metoder som finns för identifiering och bedömning av alkoholproblem skulle kunna användas i högre utsträckning än vad som sker i dag, samt att insatserna på alkoholområdet ännu inte fått den omfattning som alkoholens betydelse för hälsan motiverar.
 
Socialstyrelsens utvärdering fokuserar på de satsningar som gjorts på alkoholområdet under perioden 2006–2007. Satsningar planeras dock att fortsätta under åtminstone 2008, och eventuellt även fram till 2010.
 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund