Sök


 
Ordlista

 
Ammande mammor kan dricka vin tycker Livsmedelsverket

Förslag till nya råd om alkohol vid amning

Pressmeddelande 10 mars 2008

 

Livsmedelsverket avråder inte helt från alkohol vid amning enligt ett förslag till nya råd för ammande kvinnor. Enligt råden, som skickas på remiss inom en månad, innebär det inte någon hälsofara för barnet om mamman dricker alkohol motsvarande ett till två glas vin en till två gånger i veckan. Råden grundas på befintlig forskning inom området och har tagits fram med hjälp av experter inom olika områden.

 

– Utifrån den forskning som finns är vår slutsats att det inte finns några medicinska skäl att helt avstå från alkohol under amning. Den mängd som barnet kan få i sig via bröstmjölken är liten, om man dricker ett till två glas vin. Däremot är det viktigt att föräldrarna uppmärksammas på att omsorgen om barnet kan påverkas vid alkoholkonsumtion, säger Annica Sohlström, chef för nutritionsavdelningen vid Livsmedelsverket.

 

I de nya råden har den vetenskapliga grund som finns värderats. Eftersom det vetenskapliga underlaget är relativt litet är det svårt att sätta en exakt nivå för hur mycket alkohol som inte är skadligt för barnet vid amning.

 

Det finns inga studier som tyder på att alkohol skulle ha positiva effekter för amningen. Rådet ska inte ses som en uppmaning till kvinnor att dricka alkohol under amningsperioden.

 

– Däremot finns det ingen anledning för kvinnor att sluta amma för att de vill dricka ett enstaka glas vin, säger Annica Sohlström.

 

För närvarande pågår en revidering av alla kostråd till gravida och ammande. I revideringen har befintlig forskning gåtts igenom och faktaunderlagen har diskuterats med experter inom olika områden. Samtliga råd kommer att skickas ut på remiss inom en månad.

 

När det gäller gravida kvinnor kvarstår rådet att helt avstå från alkohol under graviditeten.

 

För ytterligare upplysningar:

Annica Sohlström, chef nutritionsavdelningen, 0709-24 56 75

Ted Bergdahl, pressekreterare, 0733-54 53 81

Vad tycker du om det här?

Diskutera i vårt Forum >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund