Sök


 
Ordlista

 
Kokain vanligare men fortfarande ovanligt

Ny rapport från CAN:

Användningen av kokain har ökat sedan mitten på 1990-talet. Kokain är dock fortfarande
ett ovanligt narkotiskt preparat. Vanligast är cannabis och amfetamin.

Ökad tillgänglighet och erfarenhet
Erfarenheten av kokain är högre idag än i mitten på 1990-talet. I frågeundersökningar är det visserligen
bara någon enstaka procent eller färre som uppger att de prövat kokain, men värdena är något
högre i dag och i början på 2000-talet än i mitten på 1990-talet. Ökningen har skett parallellt med att
det blivit fler som svarat att de använt annan narkotika.


Beslagen av kokain har ökat och dess andel av samtliga narkotikabeslag har stigit från en procent
under 1990-talet till tre procent under 2006. Tillsammans med att priserna har sjunkit talar detta för
att tillgängligheten är större idag än för ett tiotal år sedan.
Ytterligare ett exempel är att antalet lagföringar där kokain förekommer har stigit från 121 till 1 016
mellan åren 1995 och 2005.


Fortfarande ovanligt
Kokain tillhör emellertid fortfarande de preparat som endast få personer har svarat att de använt.
Cannabis är det preparat som i särklass flest uppger sig ha prövat.


Kokainets andel av samtliga beslag har visserligen ökat från en till tre procent, men detta är fortfarande
en liten andel. Cannabis och amfetamin dominerar stort i beslagen.
Krogar och storstäder dominerar


Liksom för annan narkotika är erfarenheten av kokain vanligare bland män än bland kvinnor.
Tillgången på kokain har ökat såväl i storstäderna som utanför dessa men det förekommer i första
hand fortfarande i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kokain tycks förekomma mest i anslutning till krogar och andra festmiljöer. Detta utesluter inte att
kokain kan förekomma i andra grupper och sammanhang, men tillgängliga data är för begränsade för
att tillåta några sådana slutsatser.


Om rapporten
Rapporten har gjorts på uppdrag av dåvarande Mobilisering mot narkotika (MOB). CAN har sammanställt
tillgängliga data om kokain från fem olika typer av källor. De avser
?? data om kokain i olika befolkningsundersökningar
?? kokaintillgängligheten mätt med beslag och priser
?? data om kokain i sjukvårds- och dödsregistren
?? lagförda för narkotikabrott
?? uppfattningar om kokainsituationen från ett lokalt perspektiv (återspeglade inom ramen för CANs
rapporteringssystem om droger – CRD)


Rapporten (nr 109) kan beställas och laddas ner från CANs hemsida – www.can.se
Ytterligare upplysningar: Björn Hibell, 08-412 46 07 eller 070-514 15 08

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund