Sök


 
Ordlista

 
Barn som har en aktiv fadersgestalt har färre psykiska problem och beteendeproblem

[2008-02-12] Folkhälsoinstitutet

 

Barns utveckling gagnas totalt sett av en positiv och aktiv fadersfigur. Det visar en studie som nu publiceras i Acta Paediatrica. Sven Bremberg vid Statens folkhälsoinstitut är en av medförfattarna.

 

Utdrag ur ett pressmeddelande från Acta Paediatrica

Enligt en undersökning som har publicerats i februarinumret av Acta Paediatrica spelar en aktiv fadersfigur en viktig roll när det gäller att minska beteendeproblemen hos pojkar och de psykiska problemen hos unga kvinnor.

Svenska forskare har också funnit att en positiv kontakt minskar det kriminella beteendet bland barn i låginkomstfamiljer och förbättrar de kognitiva färdigheterna som intelligens, slutledningsförmåga och språkutveckling.

Barn som levde tillsammans med både en moders- och en fadersfigur hade också färre beteendeproblem än de som bara levde tillsammans med sin mamma.

I undersökningen granskades 24 uppsatser som publicerats mellan 1987 och 2007 och omfattade 22 300 skilda uppsättningar data från 16 studier. I 18 av de 24 uppsatserna ingick också social och ekonomisk ställning för familjerna som studerades.

Den minsta studien gällde 17 barn, och den största omfattade 8 441 individer från prematura spädbarn till 33-åringar. De inbegrep pågående forskning i USA och Storbritannien tillsammans med mindre studier i Sverige och Israel.

”Vår utförliga undersökning av 20 års forskning visar att barn totalt sett gagnas av att ha aktiv och regelbunden kontakt med en fadersfigur”, säger dr Anna Sarkadi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

”Vi fann till exempel olika studier som visade att barn som haft engagerade fadersfigurer rökte mer sällan, kom längre i sin utbildning, mer sällan råkade i klammeri med polisen och fick goda vänner bland barn av båda könen.”

Läs hela pressmeddelandet om studien.

Läs en rapport från Statens folkhälsoinstitut som studien baseras på.

Läs mer på Acta Paediatricas webbplats. 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund