Sök


 
Ordlista

 
Goda resultat i Sex försökskommuner

Pressmeddelande fån Alkoholkommittén 2007-11-20


Det forsknings- och utvecklingsarbete som Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika under fyra år har bedrivit tillsammans med Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund, Solna och Umeå har lett till en mängd positiva resultat. Det visar projektets slutrapport. Bland annat har försökskommunerna i högre grad än de kontrollkommuner de jämförts med infört forskningsbaserade metoder i sitt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.  

- Den kanske viktigaste framgångsfaktorn har varit kommunernas förmåga att ta till sig ny kunskap och prioritera ett långsiktigt förebyggande arbete, säger Gunborg Brännström, utvecklingschef på Alkoholkommittén.

Slutrapporten visar att de krav som Alkoholkommittén och MOB ställde inledningsvis om att det skulle finnas en styrgrupp på ledningsnivå i kommunen och en samordnare med ett tydligt uppdrag har resulterat i kortare beslutsvägar och ett mer operativt arbete. 

 

Arbetet har utgått från en lokal utvecklingsplan med ett antal prioriterade områden. Exempel på områden är ansvarsfull alkoholservering på restauranger, föräldraprogram och program för att stärka skolans förebyggande arbete. Under det fjärde och sista året, 2006, kompletterades arbetet med ytterligare två områden - utbildning av politiker och  insatser för att begränsa tillgången på alkohol och narkotika.

 

Beträffande tillgängligheten så har försäljningen av folköl minskat, liksom serveringen av alkohol på restauranger till underåriga och överserveringen av berusade gäster. Man kan också se en större ökning av andelen ungdomar som uppger att de inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i försökskommunerna än i kontrollkommunerna.

 

Arbetet i kommunerna är fortfarande i en utvecklingsprocess och utmaningen ligger i att sprida de metoder man valde under åren som försökskommun och att vidmakthålla den struktur man byggt upp.

- Allt förebyggande arbete är långsiktigt. Om försökskommunerna fullföljer det goda arbete som startat kommer de med säkerhet att se ännu bättre resultat om några år, säger Gunborg Brännström.

Hela slutrapporten finns att ladda ner på både Alkoholkommitténs och Mobilisering mot narkotikas

webbplatser:www.alkoholkommitten.se 
www.mobilisera.nu

 

För mer information:
Gunborg Brännström, utvecklingschef Alkoholkommittén, 070-300 98 04 
Ted Bergdahl, pressekreterare Alkoholkommittén/Mobilisering mot narkotika, tfn 070- 322 53 35

 

Samordnare i försökskommunerna:

Kalmar:  Kjell Lindberg, tfn 070-241 72 19

Kramfors: Margareta Frölander, tfn 070- 609 46 18

Laholm: Mats Franzén, tfn 070-237 46 40

Lund: Martin Ekström, tfn 070-330 37 26

Solna: Kaisa Snidare, tfn 070-218 95 08´, Ann Gotting-Veide, tfn 070-542 89 12

Umeå:  Åsa Domeij, tfn 070-397 46 17, Lennart Andersson tfn 070-300 72 02

 

Alkoholkommittén är en statlig kommitté som arbetar för att förebygga alkoholskador. Målsättningen är att berusningsdrickandet ska minska och att skadorna ska bli mindre hos individen, inom familjen samt i samhället. Alkoholkommittén är organiserad under Socialdepartementet och består av representanter från 16 myndigheter och organisationer.

Läs mer om oss på www.alkoholkommitten.se


Mobilisering mot narkotika är en statlig kommitté som leds av regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries. Kommitténs uppdrag är att initiera och samordna de narkotikapolitiska insatserna på nationell nivå.
Läs mer om oss på www.mobilisera.nu 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund