Sök


 
Ordlista

 
Stöd för arbetsplatser att arbeta aktivt med konkreta förebyggande metoder

Fler Broar - i Kalmar län

Nu startar projektet Fler Broar i Kalmar län. Kostnaderna till följd av missbruk är astronomiska. För Kalmar län beräknas kostnaderna för produktionsbortfall och sjukvård uppgå till 4 miljarder kronor.

 

Att förebygga missbruk i arbetslivet är en tillväxtfråga, på både individ, organisation och regional nivå. Fler Broar förmedlar enkla verktyg till arbetsgivare som vill minska ohälsan bland de anställda.

 

Projektet innebär att företagsgrupper i Kalmar län organiserar lokala utbildningar för länets arbetsgivare i hur man förebygger missbruk bland de anställda. Utbildningarna genomförs med stöd av Nybro Företagsgrupp som tidigare deltagit i ett ESFprojekt i södra Kalmar län; Nya Broar. Erfarenheterna rån det projektet ligger till grund för Fler Broar.

 

Sju företagsgrupper i länet bjuder in arbetsgivare till utbildningar i

 
• Riskbruksmetoden
• Nya droger
• Drogtester
• Det svåra samtalet och motivationsarbete
• Workshop för upprättande av drogpolicy och handlingsplaner

 

Målet med projektet är att arbetslivet ges möjlighet att arbeta aktivt med konkreta förebyggande metoder. Dessutom hoppas man att samarbetet mellan företag, myndigheter och företagshälsovård ska öka samt att bestående nätverk bildas på lokal-, regional- och nationell nivå. Arbetsgivaren får också nya kontakter med resurspersoner och specialister.

 

Bakom projektet står Regionförbundet, Landstinget,
Länsstyrelsen, Nybro företagsgrupp, Alkoholkommittén,
LO sydost, Kalmar mot droger, Folkhälsoinstitutet
och Svenskt näringsliv.

 

Läs mer om projektet på Regionförbundet i Kalmars hemsida:

www.kalmar.regionforbund.se regional utveckling.
 

För mer information kontakta
mattias.andersson@kalmar.regionforbund.se

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund