Sök


 
Ordlista

 
Drogutvecklingen i Sverige 2007

 

Nu har CANs årliga rapport om konsumtionsutvecklingen av alkohol, tobak, sniffning, narkotika och dopning släppts. Det är den mest heltäckande faktasammanställningen på drogområdet och utgör en oumbärlig kunskapskälla om trenderna i Sverige. Boken innehåller också flera internationella jämförelser.

 

Av rapporten framgår bland annat att:

 

• Andelen dagligrökare (16–84 år) fortsätter att minska. År 2006 uppgav 12% av männen och 17% av kvinnorna att de dagligen rökte. Det är den klart lägsta andelen sedan tidsserien startade 1980. Även bland yngre personer kan en tydlig nedgång konstateras. I 2007 års skolundersökning uppgav 6% bland pojkarna och 10% bland flickorna i årskurs 9 att de rökte dagligen. Det är nästan en halvering av andelen dagligrökare se-dan början av 1990-talet.

 

• Andelen unga män som prövat anabola androgena steroider har legat runt en procent sedan mitten av 1990-talet. Dock har dopningsbeslagen samt den rapporterade dop-ningsbrottsligheten ökat under 2000-talet. Detta kan bero på att gruppen regelbundna användare sakta men säkert ökat sedan dopning började spridas alltmer utanför idrot-ten i början av 1990-talet.

 

• Narkotikatillgången har tidigare bedömts öka. Trots att beslagen av flertalet narkotikasorter under 2006 var större jämfört med tidigare år är priserna oförändrat låga. Detta tolkas som att narkotikatillgängligheten i Sverige alltjämnt är fortsatt stor.

 

• Alkoholkonsumtionen uppgick 2006 till 9,7 liter ren alkohol per invånare (15 år och äld-re). Det är en minskning med ca 7% från toppåret 2004 då konsumtionen uppmättes till 10,4 liter. Andelen oregistrerad alkohol ökade kraftigt de första åren av 2000-talet till följd av ökad resandeinförsel. Under de senaste åren, 2005–2006, har dock andelen oregistrerad alkohol minskat och systembolaget återtagit andelar av försäljningen.

 

Läs sammanfattningen här (30 sidor)  Drogutvecklingen i Sverige 2007 (152 KB)

 

Hela rapporten finns att läsa på CAN:s hemsida

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund