Sök


 
Ordlista

 
Ny webbplats ska ge fler samtal om alkohol i vården

[2007-10-22] Folkhälsoinstitutet

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut startar en ny webbaserad utbildning för anställda i vården. SOMRA.se ska underlätta livsstilsamtal om alkohol. Syftet är att fler ska våga ställa frågor om alkohol till sina patienter.

 

- Alkoholfrågan är antagligen den livsstilsfråga som upplevs som svårast att ta upp med patienten. De positiva hälsoeffekterna av att prata om alkoholvanor är väl kända, men det sker inte tillräckligt ofta, säger Astri Brandell Eklund vid Riskbruksprojektet.

 

Tidigare forskning visar att 78 procent av sköterskorna regelbundet frågar om patienternas fysiska aktivitet, 68 procent frågar om rökning. Men bara 28 procent ställer frågor om alkohol. Studier visar vidare att 90 procent av sjuksköterskorna och 77 procent av läkarna menar att mer kunskap i samtalsteknik skulle underlätta för dem att ta upp alkoholfrågor.

 

Riskbruksprojektet har som ett av sina uppdrag att sprida Motiverande samtal - MI som metod och förhållningssätt i arbetet med riskbruk av alkohol inom primär- och företagshälsovård. Utbildningsinsatserna anpassas efter mål och behov, vilket innebär såväl kortare seminarier, workshops och längre grundutbildningar och utbildning av lärare.

 

SOMRA, Samtalet OM Riskbruk av Alkohol, är en kostnadsfri och lättillgänglig väg till professionell utveckling som förhoppningsvis leder till att fler läkare och sjuksköterskor tar upp frågan om alkohol med sina patienter

 

SOMRA är en webbaserad utbildning i Motiverande samtal – MI som beskriver grunderna och hur metoden och förhållningssättet kan underlätta samtalet om alkohol finns på webbplatsen.

 

Utbildningen som är producerad i samarbete med Framehouse i Östersund är rikt illustrerad och innehåller övningar som kan användas av kamrathandledningsgrupper eller av handledare och lärare som undervisar i MI. Det finns självtester och interaktiva övningar. En del av områdena illustreras av filmsekvenser med kommentarer.

 

Se utbildningen här www.somra.se

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund