Sök


 
Ordlista

 
Slopat monopol på alkohol ökar konsumtion och skador

FOLKHÄLSOINSTITUTET [2007-08-28]

 

Alkoholkonsumtionen skulle öka med 29 procent om försäljning av alkohol infördes i mataffärer. Det menar en internationell forskargrupp som utvärderat det svenska monopolets effekt på alkoholbruket. Enligt studien skulle ökningen leda till drygt 1500 fler dödsfall, 16 miljoner fler sjukskrivningsdagar om året och 14 000 fler anmälda misshandelsfall.

 

Forskargruppen har analyserat två möjliga scenarier för alkoholförsäljning, dels via licensierade specialbutiker och dels via livsmedelshandeln. Tidigare forskning som visar hur förändringar av antal butiker och öppettider påverkar konsumtionen ligger som grund. Sedan har så kallade tidsserie-analyser använts för att bedöma följderna.

 

I det första scenariot finns 1080 licensierade butiker i Sverige som enbart säljer alkohol. Idag finns cirka 400 försäljningsställen. Butikerna har öppet 10 timmar mer per vecka än vad Systembolaget har idag, men det är fortfarande stängt på söndagar. I det andra scenariot säljer 8000 livsmedelsbutiker alkohol och öppethållandet ökar med 22 timmar, öppet alla dagar i veckan.

Beräkningarna visar att med licensierade specialbutiker ökar totalkonsumtionen med 14 procent, vilket motsvarar en ökning med 1,4 liter ren alkohol per person och år. Med alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker skulle konsumtionen öka med 29 procent eller med 2,8 liter ren alkohol per person och år.

 

- Vi har ansträngt oss för att göra försiktiga uppskattningar och det är möjligt att ökningen skulle bli större. Men även våra försiktiga uppskattningar ger betydande effekter på folkhälsan, säger Harold Holder, forskare vid Prevention Research Center, Berkeley, Kalifornien som lett forskargruppen.

 

Forskarna räknar med ökad dödlighet, fler anmälda misshandelsfall och fler sjukskrivningsdagar som följder av konsumtionsökningen. Med licensierade specialbutiker ökar antalet dödsfall med 700 per år, misshandelsfallen med 6700 per år och det blir 7 miljoner fler sjukskrivningsdagar om året. Om alkohol skulle säljas i livsmedelsbutiker, menar forskarna att det blir 1580 fler dödsfall, 14 000 fler anmälda misshandelsfall och antalet sjukskrivningsdagar ökar med 16 miljoner.

Forskarna framhåller också att en privatisering av detaljhandeln för alkoholdrycker särskilt skulle öka konsumtionen hos unga och storkonsumenter av alkohol. Orsakerna bakom skulle vara en sämre ålderskontroll, billigare varor genom lågprisprodukter, fler butiker och mer marknadsföring.

 

För mer information kontakta:
Sven Andréasson, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, 08-566 135 82
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52

 

Här kan du ladda hem rapporten i sin helhet >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund