Sök


 
Ordlista

 
Nexus

Vi är en del av socialförvaltningens öppenvård.


Vi är till för dig som är 16 år och uppåt och som har behov av stöd och behandling för alkohol- drog- och/eller spelproblem.


Vi är också till för dig som är anhörig/närstående till någon som har missbruks/beroendeproblem.Vi erbjuder bland annat:

  • CRA- individuell primärbehandling 
  • ACRA- individuell behandling för ungdomar
  • Återfallsprevention
  • Spelbehandling 
  • Anhörigstöd
  • HAP- haschavvänjningsprogrammet 


Hur kommer du till oss? 

Du tar kontakt med din socialsekreterare eller Kundcenter på telefon 063-14 30 00


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund