Sök


 
Ordlista

 
1,4 miljoner svenskar köper olaglig utlandsalkohol

Hela 19 procent av alla svenskar över 15 år, det vill säga 1,4 miljoner, har köpt olaglig utlandsalkohol under det senaste året. Över hälften tycker att det är lätt att få tag på sådan alkohol. Det visar en undersökning som Alkoholkommittén har låtit göra. Undersökningen bygger på intervjuer med över 10 000 personer i hela landet. Bland ungdomar i åldern 16-19 år har tre av tio köpt olaglig utlandsalkohol under det senaste året. 
  
– Den olagliga handeln med alkohol från utlandet har gjort att ungdomar kan köpa sprit och öl inför skolavslutningen lika lätt som de kan köpa läsk eller lösgodis. Ofta räcker det med ett enkelt telefonsamtal eller ett sms för en snabb leverans av öl och sprit till en fest, säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén. 
 
Av alla som har köpt olaglig alkohol från utlandet under det senaste året uppger 38 procent att de har köpt den i en lägenhet, ett garage eller i någon annan privat lokal. 15 procent uppger att de köpt alkoholen på arbetsplatsen och 9 procent via ett telefonnummer till någon som levererar hem. Hälften av de tillfrågande uppger att de har köpt alkoholen av en kompis. En fjärdedel har köpt alkoholen av en person de inte känner närmare. 
 
- Alla vuxna som köper och säljer olaglig utlandsalkohol stöttar en handel som bidrar till att allt fler ungdomar riskerar att drabbas av våldsbrott, beroende och alkoholskador tidigt i livet. Därför är det viktigt att vi vuxna tar avstånd från handeln med olaglig utlandsalkohol och tipsar polisen så fort vi misstänker att sådan handel förekommer, säger Håkan Wrede. 
 
Hälften av alla tillfrågade kan tänka sig att själva köpa alkohol från en granne, bekant, släkting eller arbetskamrat som fört in den från utlandet och 34 procent kan tänka sig att sälja sådan alkohol vidare. I åldersgruppen 16-24 år tycker hela 65 procent att det är okej att själva köpa och häften säger att det är okej att själva sälja alkohol som de tagit in från utlandet. 
 
- Den olagliga handeln med utlandsalkohol förekommer i så hög grad att den för väldigt många blivit ett normalt och accepterat inslag i vardagen. Men attityderna till illegal alkohol kan förändras om polisen prioriterar insatserna mot langningen högre och visar att samhället inte accepterar försäljning av olaglig alkohol, säger Håkan Wrede. 
 
Undersökningen är gjord av SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, vid Stockholms universitet. 
 
Detta är ett pressmeddelande från Alkoholkommittén

 

För mer information:  
Håkan Wrede, kanslichef Alkoholkommittén, tfn 0703-96 65 37
Ted Bergdahl, pressekreterare Alkoholkommittén, tfn 0703-22 53 35 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund