Sök


 
Ordlista

 
Lägesrapport om individ- och familjeomsorgen

Ökande krav på fler insatser

Individ- och familjeomsorgen står inför en utmaning att nå ut brett med tidiga insatser och samtidigt värna om kvalitet och kontinuitet i det myndighetsutövande arbetet.


Utvecklingen har gått mot ökad kunskap och kompetens, mer öppen vård, förebyggande insatser och målgruppsanpassade verksamheter, tydligare struktur och fler vetenskapligt grundade metoder.Samtidigt möter man ständigt ökande krav på fler insatser och nya verksamheter.

 

Arbetsbelastning, snäva budgetramar och ökad press på den enskilde handläggaren leder till flykt från de tyngsta arbetsuppgifterna, med risk för bristande kontinuitet och kompetens i det myndighetsutövande arbetet.Det finns en relativt omfattande repertoar av öppna insatser inom barn- och ungdomsvården, men dygnsvården har inte minskat. Beroendet av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska. Många av orsakerna ligger utanför socialtjänstens ansvarsområde.

 

I missbruksvården har det under senare år gjorts omfattande satsningar med fokus på samverkan samt öppenvårdsinsatser. Särskilt
boendeinsatserna har ökat under 2000-talet. Ökningen av de öppna insatserna har bl a möjliggjorts genom minskning av dygnsvården, men det kostnadsutrymme som skapats har inte fullt ut kommit missbruksvården till del.

 

Läs rapporten >> Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2006 (2007-131-9, 65 sidor, Internetpublicering)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund