Sök


 
Ordlista

 
Uppslags verk om barns och ungas hälsa 

Follkhälsoinstitutet har skapat ett uppslagsverk om barn och ungas hälsa som kan bli ett bra hjälpmedel.

 

Texterna i uppslagsverket bygger till stor del på systematiska översikter av vetenskaplig litteratur med länkar till källorna. Säkerheten i olika metoder är graderad utifrån evidensstyrka. Det finns också länkar till t ex myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer.

 

På Riskbruk.se kommer vi löpande att publicera de nyheter som kommer in i uppslagsverket.

Det sker på yrkessidorna för de som arbetar med barn och ungdomar.

 

Här kan du se en alfabetsik översikt på vad uppslagsverket innehåller >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund