Sök


 
Ordlista

 
Tidig haschrökning ökar risk för missbruk 

Den som röker hasch eller marijuana som ung riskerar att få en ökad neurobiologisk känslighet för heroin och liknande tunga droger. Det visar en avhandling vid Karolinska institutet. 
 
Sedan tidigare har flera epidemiologiska och sociologiska studier visat att cannabisrökning i unga år är en inkörsport till tyngre drogmissbruk senare i livet, enligt den så kallade trappstegsteorin. Men man har inte vetat om det beror på sociala eller genetiska faktorer, eller om det är cannabisen i sig som ökar risken för tungt missbruk.

 

Forskaren Maria Ellgren, vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet, har testat trappstegsteorin i frånvaro av sociala faktorer genom att studera råttor.

 

Djuren fick regelbundet antingen cannabis eller koksalt då de var i åldern som motsvarar människans tonår. Råttorna som utsattes för cannabis fick förändringar i hjärnområden som är kopplade till känslor av belöning och välmående. När de nått ”vuxen” ålder fick båda grupperna fri tillgång till heroin och det visade sig att de råttor som tidigare fått cannabis hade ett högre heroinintag än den andra gruppen.

 

– Vi gjorde ett liknande försök i fosterstadiet, med liknande resultat som för de råttor som fick cannabis i tonårsperioden. Däremot hade tidig användning av cannabis ingen synlig inverkan på känslighet för en centralstimulerande drog som amfetamin, säger Maria Ellgren i ett pressmeddelande.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund