Sök


 
Ordlista

 
Stort genomslag för föräldrametod mot alkohol bland unga

[2007-01-15] Texten är hämtad från Folkhälsoinstitutets hemsida. Örebro Preventionsprogram är idag ett av de mest spridda och använda förebyggande programmen med skolan som arena i Sverige. Metoden syftar till att minska ungdomars alkoholkonsumtion genom att påverka föräldrars inställning till ungdomars drickande. Nu finns ett nytt informationsmaterial ute.

Örebro Preventionsprogram, (ÖPP) vänder sig till föräldrar med barn i högstadiet och genomförs som korta inslag i samband med ordinarie föräldramöten. ÖPP har fått stor spridning och idag finns fler än tusen mötespresentatörer spridda över landet från Kiruna i norr till Malmö i söder.  Det finns en stor efterfrågan på kunskap om metoden. Därför har Statens Folkhälsoinstitut tillsammans med Nikolaus Koutakis från Örebro universitet tagit fram ett informationsblad och en broschyr som beskriver metoden. Materialet är en del av ett mer omfattande metodpaket som tagits fram för dem som utbildas, eller redan är utbildad föräldramötespresentatör.

Via Folkhälsoinstitutets hemsida om förebyggande arbete i skolan – www.fhi.se/skolanforebygger – kan du ladda ned informationsbladet och broschyren. Där står också vem man kan vända sig till för att gå en utbildning till föräldramötespresentatör eller få kontakt med någon som kan föreläsa om metoden. Den som redan är utbildad föräldramötespresentatör kan beställa metodpaketet som finns tillgängligt på CD-romskiva utan kostnad. E-posta beställningen till: Johanna Ahnquist

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund