Sök


 
Ordlista

 
Jämtland toppar drogstatistiken

Mönstrandes drogvanor 2005
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN gör regelbundet rikstäckande studier av mönstrandes drogvanor. I samband med de teoretiska proven vid mönstringen får de mönstrande anonymt besvara ett kortfattat frågeformulär om drogvanor.

 

Generellt gäller att de mönstrande från storstadslänen ofta redovisar mer omfattande drogvanor, i synnerhet vad det gäller narkotikaerfarenheter. Tyvärr följer inte Jämtlands län det mönstret. Länet redovisar nu den näst högsta narkotikaerfarenheten i riket efter Stockholm.

 

Jämtland ligger även i topp tre för rökning, sniffning och spritkonsumtion i berusningssyfte. Konstigt nog är smuggelsprit lika vanlig i Jämtland som i de sydliga länen.

- Det visar att den mobilisering vi just dragit igång verkligen behövs säger Thomas Andersson samordnare för Jämtlans län i drogfrågor.

 Läs hela rapporten här (1,24 MB)


 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund