Sök


 
Ordlista

 
Många har riskabel alkoholkonsumtion

Dricker sig berusad minst en gång per månad

Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2006 visar för de fyra nordligaste länen att

det är ungefär dubbelt så vanligt bland män som bland kvinnor att dricka sig

berusad minst en gång per månad. Mönster är likartat i alla fyra länen. Av enkäten

framgår också (resultat för hela Norrland gemensamt) att:

  • Var tredje arbetslös man och var tredje studerande (både kvinnor och män) dricker sig berusad minst en gång i månaden
     
  • Det är vanligare att vara berusad minst en gång i månaden; bland arbetare än bland framför allt högre tjänstemän, bland personer med medellång utbildning jämfört med personer med kort respektive lång utbildning och bland personer som åtminstone någon gång under senaste året haft svårigheter att klara sina löpande utgifter, jämfört med dem som inte haft dessa svårigheter.
      
  • Alkoholkonsumtionen är vanligast i den yngre delen av befolkningen. Nära hälften av männen och mer än en tredjedel av kvinnorna i åldrarna 16-29 år uppgav att de drack sig berusade minst en gång i månaden. I åldrarna 30-44 år var motsvarande siffror 30 procent respektive tio procent.

Riskabel alkoholkonsumtion

Riskkonsumtion är överlägset vanligast i den yngsta åldersgruppen (16-29 år). Var

fjärde kvinna och nästan var tredje man (31 procent) i dessa åldrar dricker riskabelt

mycket alkohol enligt svaren i enkäten. I åldrarna 30-44 år är motsvarande siffror

sex procent respektive 17 procent, i åldrarna 45-64 år fem procent respektive elva

procent, i äldsta åldersgruppen (65-84 år) en procent respektive fyra procent.

 

Psykisk ohälsa

Det är ganska vanligt med nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor som dricker

riskabelt mycket alkohol, nästan var tredje kvinna i den gruppen har sådana

symtom.

Bilden densamma i Östersunds kommun

Dessa resultat bekräftas också när Jämtlands län och Östersunds kommun jämförs,

dvs. att unga uppvisar riskbeteende, att konsumtionen är störst bland de med

medellång utbildning samt de som är arbetslösa eller studerande. Vid en jämförelse

mellan Östersund och övriga länet så visar det sig att det är fler förtidspensionärer

ute i övriga länet som har ett riskfyllt alkoholbeteende än i Östersund medan det är

fler studerande i Östersund som dricker mycket.

 

 

För mer information

 Hälsa på lika villkor - Alkoholvanor i Norrland.pdf

 Hälsa på lika villkor - Alkoholvanor i Östersund.pdf

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund