Sök


 
Ordlista

 
Förslag till nationellt program mot självmord

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har lämnat ett förslag till regeringen om ett nationellt program för suicidprevention, dvs förebyggande arbete för att minska antalet självmord. Samtidigt publiceras ny statistik om suicid.

 

I förslaget finns nio betydelsefulla strategier, bl a att minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper, att främja goda livschanser för socialt utsatta grupper och att minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid.

 

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida:

 • Förslag till nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade och individinriktade strategier och åtgärdsförslag (2006-107-23, 28 sidor, Internetpublicering)
  Publicerat
   
 • Avsiktligt självdestruktiv handling i Sverige – en underlagsrapport (2006-125-14, 100 sidor, Internetpublicering)
  Publicerat
   
 • Pressmeddelande (med länkar också till två underlagsrapporter)
Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund