Sök


 
Ordlista

 
Bra metoder att hjälpa våldsutsatta kvinnor

2006-12-18  Nytt från Socialstyrelsen


Det finns (kanske) bra metoder att hjälpa våldsutsatta kvinnor
En systematisk översikt som IMS, Institutet för utveckling av socialt arbete, sammanställt på regeringens uppdrag visar att det finns verkningsfulla arbetssätt. Tre av dem som visat påtagligt goda resultat presenteras ingående i rapporten.

 

Ett problem är att i flertalet studier har arbetssätten bara gällt delar av målgruppen kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Målgruppen är heterogen med olika behov.

 

Slutsatserna är bräckliga då det bara finns ett fåtal välgjorda undersökningar och dessa främst gjorts i USA. Om det går att helt överföra erfarenheterna till Sverige är osäkert. Det tycks inte finnas någon motsvarande studie gjord i Sverige eller i övriga Norden. Det är i högsta grad önskvärt att de metoder som tillämpas i den svenska socialtjänsten utvärderas.

 

Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. En systematisk översikt (2006-110-27, 112 sidor, Internetpublicering)
Se hela rapporten här >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund