Sök


 
Ordlista

 
Färre unga tar droger

Färre unga tar droger trots dumpade priser

Tillgången på alkohol och droger har aldrig varit större och priserna är låga. Ändå har konsumtionen minskat eller planat ut. Trenden är liknande i hela västvärlden, vilket tyder på ändrade attityder hos de unga.

 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har planat ut och användningen av droger minskat. Det visar den ännu opublicerade rapporten "Drogutvecklingen i Sverige 2006" (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN)  Detta trots att tillgången på alkohol och droger är god och priserna låga.


Konsumtionen, som stadigt ökat under nittiotalet och som var som högst 2002, har plötsligt planat ut och ligger stilla på samma nivå som 2002, trots att det blivit lättare att få tag på billig sprit.

 

De ungas drickande minskar, framför allt bland pojkar. Enligt CAN:s årliga undersökning bland elever i årskurs 9 ökade andelen som svarade att de inte dricker alls från 20 procent på 90-talet till närmare 30 procent 2005 och till över 30 procent 2006.

 

Läs hela artikeln på DN:s hemsida >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund