Sök


 
Ordlista

 
Köttberget glider in i pensionsåldern    

Det är välkänt att alkoholkonsumtionen ökat markant i Sverige sedan vi gick med i EU och speciellt sedan införselbegränsningarna successivt började hävas från 2000. Det är visserligen en ökning som avstannat och under de allra senaste åren har konsumtionen planat ut på den högre nivån.


Även om vi ännu inte har ordentliga kunskaper om vilka grupper som i första hand ökat sin alkoholkonsumtion sedan mitten av 1990-talet, så finns det data som tyder på att en av de grupper som dricker mer nu är de äldre.


Om man ser till enskilda individer finns det med stor sannolikhet risk för en ökad konsumtion såväl i samband med pensioneringen som i anslutning till att en av partnerna blir ensam.

 

Inträdet i pensioneringen innebär bland annat att vissa gamla ”spärrar” mot alkoholkonsumtion inte finns kvar längre, vilket i första hand torde gälla det väl accepterade förhållandet att inte dricka i anslutning till arbetet. Å andra sidan, framhålls det längre fram i tidningen, blir ”utbytet” av alkoholkonsumtion inte detsamma som i yngre åldrar. Man blir inte längre lika pigg och glad som när man var yngre utan i stället trött och hängig.

AV BJÖRN HIBELL, Läs mer på CAN:s hemsida >>

 

Ändrade vanor

Alkoholvanorna bland äldre människor är något som sällan är i fokus. Få har intresserat sig för frågan och det finns inte mycket forskning på området.

 

Men idag finns anledning att ägna ämnet viss uppmärksamhet. Det går nämligen att skönja en viss förändring av konsumtionsvanorna bland landets äldre befolkning. Den generation som föddes i början av 1900-talet, vars liv ofta präglades av måttfulla alkoholvanor eller fullständig avhållsamhet, är nu borta.

 

De som föddes på 20- och 30-talet dör också undan och ersätts av en pensionärsgeneration född på 40-talet, med betydligt ”våtare” alkoholvanor. Generationsskiftet innebär att de åldersrelaterade konsumtionsskillnaderna går mot en utjämning.

 

AV STAFFAN HASSELGREN, Läs mer på CAN:s hemsida >>

Framtiden föds i det förgångna   

Under ett långt liv som socialarbetare har jag stött på alkoholmissbrukets följder för yngre och äldre människor. Alkoholmissbruk är en individuell katastrof. För äldre är det tydligt att de flesta områden påverkas starkt; förmågan till kärlek och relationer, föräldraskap, arbetsliv och ekonomi, ja såväl den fysiska som psykiska hälsan och inte minst den sociala statusen.


Mina sista aktiva år ledde jag arbetet på ett boende för äldre med pågående missbruk. Där kom jag människor nära och ”lärde” mig att människorna alltid bär sina tidigare erfarenheter med sig. Missbrukare eller inte! Framtiden föds i det förgångna. Dagens erfarenheter formar morgondagen och vi människor är varandra mest av allt lika.

 

TANKESTÄLLAREN AV IRMA EKSTRÖM LARSSON,  Läs mer på CAN:s hemsida >>


 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund