Sök


 
Ordlista

 
Riskbruksprojektet växer

Regeringen har  fattat beslut om att Riskbruksprojektet kommer att disponera 11 miljoner kr under år 2007 och att projektet får medel för att utveckla webbverktyget SOMRA – Samtalet Om Riskbruk av Alkohol.

 

Riskbruksprojektets syfte är att primärvårdens, sjukhusens och företagshälsovårdens läkare och sjuksköterskor skall öka sin uppmärksamhet på att alkoholkonsumtionen kan vara en av orsakerna bakom de hälsoproblem som patienterna söker för.

 

Under 2007 kommer projektet också att rikta sin verksamhet mot sjukhusen, förstärka insatserna till familjeläkarna och intensifiera arbetet som riktas till sjuksköterskor inom barnhälsovården och vårdcentralerna.

 

En särskild satsning på företagshälsovårdens läkare kommer att genomföras, liksom utbildningarna till övriga personalgrupper inom företagshälsovården.

 

SOMRA (Samtalet om riskbruk av alkohol)

Drygt en halv miljon kronor tilldelas Statens folkhälsoinstitut för utveckling av den webbaserade utbildningen SOMRA (Samtalet om riskbruk av alkohol). Projektet syftar till att utbilda primär- och företagshälsovårdspersonal i att lära ut och sprida kortare tillämpningar av motiverande samtal.

 

Projektet skall även erbjuda grundutbildning i motiverande samtal för att kunna utbilda lärare. Målsättningen är att den webbaserade utbildningen skall komma att användas som en del i implementeringsprocessen och för att vidmakthålla arbetsmetoden motiverande samtal. Den skall ge kunskap om och erbjuda utveckling och träning i motiverande samtal, med fokus på arbetet med riskbruk av alkohol.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund