Sök


 
Ordlista

 
Insatser mot missbruk av hormonpreparat

Den nationelle narkotikasamordnaren, Björn Fries, föreslår att regeringen satsar 35 miljoner kronor på insatser mot missbruk av hormonpreparat. Störst satsningar bör göras inom områdena forskning och prevention, enligt den aktionsplan som Björn Fries överlämnar till statsrådet Maria Larsson onsdag 13 december.

- Trots att Sverige är bland de bästa i världen när det gäller behandling av hormonmissbruk, vet vi väldigt lite om hur utbrett problemet är. Vi behöver göra kartläggningar om allt ifrån missbrukets omfattning och effekter till könsskillnader och kopplingen mellan missbruket och kriminalitet," säger Björn Fries.

Den nationelle narkotikasamordnaren och Mobilisering mot narkotika föreslår att en särskilt utlysning av forskningsmedel avseende missbruk av hormonpreparat bör genomföras under 2007 och att 10 miljoner kronor satsas på forskning under de nästkommande två åren.

 

I aktionsplanen mot missbruk av hormonpreparat föreslås också att tre nationella kunskapscentra byggs upp i Stockholm, Göteborg och Malmö samt att regionala kompetenscentra upprättas i Örebro, Kalmar, Linköping, Umeå och Växjö.

 

Aktionsplanen betonar också vikten av samverkan mellan Mobilisering mot narkotika och ett antal gym för att tillsammans med gymmens personal och ägare utveckla bra förebyggande strategier mot hormonmissbruket.

 

Björn Fries vill också stärka polisens och tullens arbete mot hormonpreparat. Antalet beslag av hormonpreparat är större än till exempel heroin och kokain.

- En stor del av handeln sker via internet och det känns därför angeläget att bidra till en utökad spaningsverksamhet på nätet. Genom våra satsningar får de brottsbekämpande myndigheterna mer resurser att bedriva ett sådant arbete," säger Björn Fries.

Björn Fries fick uppdraget att förstärka insatserna mot dopning genom ett tilläggsdirektiv i juni i år. Enligt direktivet ska den nationella narkotikasamordnaren uppmärksamma dopningsproblemet och genomföra insatser för att begränsa både utbudet och efterfrågan av dopningsmedel. Vidare ska den nationella narkotikasamordnaren förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och organisationer. I uppdraget ingår också att aktivt samverka med berörda departement, myndigheter och, kommuner, frivilligorganisationer och föreningslivet i övrigt.

 

Fotnot: Eftersom ordet dopning upplevs som starkt kopplat till idrotten har den nationelle narkotikasamordnaren valt att i aktionsplanen tala om missbruk av hormonpreparat.

 

Hela aktionsplanen kommer att finnas tillgänglig på www.mobilisera.nu så snart den överlämnats till statsrådet Maria Larsson onsdag 13 december.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund