Sök


 
Ordlista

 
Hur mycket kan man dricka utan risk?

Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.


Här nedan följer en definition av som är ett skadligt alkoholbruk.

Standardglas

För att få ett gemensamt konsumtionsmått används begreppet standardglas.

 

Ett standardglas alkohol innehåller 12 g alkohol, vilket återfinns i något av nedanstående:

  • 15 cl bordsvin
     
  • 33 cl starköl (5 procent)
      
  • 8 cl dessertvin
      
  • Knappt 4 cl sprit

Riskkonsumtion

Med riskkonsumtion menas alkoholkonsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män, vilket motsvarar 168 g alkohol eller 53 cl starksprit, eller 9 standardglas per vecka för kvinnor, vilket motsvarar 108 g eller 34 cl starksprit.

 

Hur mycket man kan dricka utan ta skada är dock väldigt individuellt och de här rekommendationer ska ses som generella. Som exempel räknas allt berusningsdrickande som riskabelt. Gränsen för berusningsdrickande går vid fyra glas vin eller öl, för kvinnor och vid fem glas för män, vid ett och samma tillfälle.

 

För fördjupning läs gärna den här artkeln ur Läkartidningen 2006 där systematiska litteraturgenomgångar och metaanalyser  redovisas.  Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion (118 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund