Sök


 
Ordlista

 
RAPPORTER


Rapporter


Nedan listas de 20 senaste rapporterna
Via länken Arkiv>>  når du fler rapporter.

 

Arkiv

 


 

Äldre rapporter som inte finns i Arkivet:

Patienters alkoholvanor samt motivation till förändring
En rapport från det svenska nätverket HÄLSOFRÄMJANDE SJUKHUS som baseras på en enkätstudie av 1800 patienter på 18 svenska sjukhus

 Rapport patienters alkoholvanor HFS riskbruk (274 KB)

 

Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildning, ekonomisk situation och tobaksbruk

Samhällsmedicin och folkhälsa sammanfattar, med stöd av landstingets epidemiolog, några resultat som beskriver alkoholkonsumtionen i Jämtlands läns befolkning. Beskrivningen visar dels hur det ser ut i länets kommuner samt dels på länsnivå i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk.

 

Läs mer

 Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk.pdf

 


 

 

Punk-ruset

Projektrapport i syfte att ge stöd till distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar alkohol- och drogpreventivt inom primärvård och företagshälsovård.

 

Läs mer

 Punkruset.pdf

 

 

Slutrapport - Regionalt arbete för minskade alkoholskador

I denna rapport redovisas resultat från arbetet med att implementera "Nationell handlingsplan för minskade alkoholskador" i Jämtlands län.

 

Läs mer

 Slutrapport_060124.pdf

 

 


 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund