Sök


 
Ordlista

 
Motiverande samtal

Motiverande samtal vid riskbruk

Du anar att patienten dricker för mycket men vet inte riktigt hur du ska ta upp det? Vilken insikt har personen mittemot om sitt alkoholbruk? Kan du hjälpa personen att ta itu med sitt riskbeteende?

Motiverande samtal är en samtalsmetod som ursprungligen utvecklades inom den specialiserade beroendevården i USA och England av den amerikanske psykologen Bill Miller och hans engelska kollega Stephen Rollnick. Teorierna växte fram som en reaktion på den vanliga konfrontativa modellen i denna typ av arbete.

Olika långa samtal

Kort rådgivning är en variant på cirka fem minuter. Där är behovet av medicinsk information uttalat och avsikten framförallt att erbjuda information om hälsorisker och att starta en förändringsprocess.

Förändringsinriktad rådgivning är ett litet längre samtal, 15-30 minuter, som ger större möjligheter att öka patientens motivation.

 

Utbildning i motiverande samtalsmetodik via webben

Här har gratis du tillgång till en utbildning i motiverande samtalsmetodik.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund