Sök


 
Ordlista

 
Alkohol- och drogsamordnare

Som alkohol och drogsamordnare är min uppgift framförallt att samordna det förebyggande alkohol och drogarbetet i Strömsunds kommun. Speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor och föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i min verksamhet. Målsättningarna är framförallt att få till ett trendbrott vad gäller
alkoholkonsumtion, att minderåriga inte konsumerar alkohol samt ett narkotikafritt samhälle. Jag arbetar också med kampanjen "Vit februari - berusad av livet". Inriktningen på arbetet styrs till stor del av kommunens folkhälsoprogram.

 

 

 

Kontaktperson

 

Berit-Holter

Berit Holter

Alkohol- och drogförebyggande samordnare

Tel: 0670-167 81 070-655 08 09

E-post: berit.holter@stromsund.se


Här berättar Berit om några av de aktiviteter som pågår i kommunen:

  Här berättar Åsa Gustafsson om hur man jobbar med föräldrastödsprogrammet 

Effekt i Strömsunds kommun:

  


 

 

 

 

 

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund