Sök


 
Ordlista

 
Tillståndsenheten

 

Tillstånd och tillsyn

En viktig del för att uppnå målen i den Nationella handlingsplanen är att kommunerna bedriver en aktiv tillsyn för att begränsa tillgängligheten på alkohol. I kommunen finns en särskild Tillståndsenhet vilken har att arbeta med stöd av Alkohollagen.
 
Det är alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker får bedrivas. Syftet med reglerna är att begränsa alkoholkonsumtionen därför att den kan vara skadlig. Kommunen är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen efterlevs.
Kommunen ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen (SFS 1994:1738). Tillstånd kan ges då sökande uppfyller kraven i lagen samt följer de av fullmäktige tagna beslut om policy och riktlinjer. Något särskilt tillstånd att sälja eller servera öl klass II erfordras inte. Endast vissa kriterier ska vara uppfyllda. Kommunen har ansvar för servering och detaljhandel med öl.

Läs mer >>

 

Här nedan kan du läsa kommunen policydokument angående försäljning och servering:

 

 Försäljning av folköl 

(119 KB)

 Riktlinjer för alkoholservering 

(156 KB)

 

 

Kontakt:

Miljö och byggavdelningen, 0670-163 90

Birgitta Moen

birgitta.moen@stromsund.se

 

 

 

 

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund