Sök


 
Ordlista

 
Åre-STAD

År 2003 startade individ- och familjeomsorgen i Åre kommun ett projekt under namnet Åre-STAD. Projektet har finansierats genom projektmedel från Länsstyrelsen. Syftet var att utbilda serveringspersonal och vakter vid serveringsställen till ansvarsfull alkoholservering, få restaurangerna att ta fram policys för alkoholservering och ge en bättre samverkan/tillsyn över serveringsställena i kommunen.

 

Vid två tillfällen hölls en tvådagarsutbildning för serveringspersonal. Vid kurserna deltog 85 personer. Från och med 2004 är kursen schemalagd och en del i Hotell- och Restaurangskolans utbildning. Något som Åre kommun är först med i landet. Vidare finns en referensgrupp bestående av representanter från näringen, primärvården, SHR (Sveriges Hotell och Restaurang Företagare), polisen, Hotell & restaurangskolan, HRF (Hotell och Restaurang Facket) och kommunen.

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund