Sök


 
Ordlista

 
Tillstånd och tillsyn

 

En viktig del för att uppnå målen i den Nationella handlingsplanen är att kommunerna bedriver en aktiv tillsyn för att begränsa tillgängligheten på alkohol. I kommunen finns en särskild Tillståndsenhet vilken har att arbeta med stöd av Alkohollagen. 

 

Kommunen ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen (SFS 1994:1738). Tillstånd kan ges då sökande uppfyller kraven i lagen samt följer de av fullmäktige tagna beslut om policy och riktlinjer. Något särskilt tillstånd att sälja eller servera öl klass II erfordras inte. Endast vissa kriterier ska vara uppfyllda. Kommunen har ansvar för servering och detaljhandel med öl.

 

 

Alkohollagen

Enligt alkohollagen är kommunen ansvarig för hanteringen av serveringstillstånd samt därtill hörande tillsyn (7 kap. 13 § och 8 kap. 1 §). Kommunen skall också svara för administrativa ingripanden i form av varning, särskilda föreskrifter eller återkallelse (7 kap. 19 och 21 §§). Kommunen kan vidare förbjuda detaljhandel med och servering av öl (klass II) under viss tidsperiod. Dessutom får kommunen för visst tillfälle, om det anses påkallat för ordningens upprätthållande, förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker (3 kap. 10 §).

 

 

Kontaktpersoner

sara.larsson@krokom.se tfn 0640-163 98 och Pia Sundberg;
pia.soderback@krokom.se tfn 0640-163 28

 

 

 

 

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund