Sök


 
Ordlista

 
Vägverksprojektet

Tidigt under våren 2003 påbörjades ett samarbete med Vägverket Region Mitt, Polismyndigheten i Jämtlands län och Jämtlands läns Landsting, liknande den s.k. "Skelleftemodellen". Målsättningen med arbetet är att genom samordning etablera rutiner för att erbjuda tidig kontakt och behandling till personer med missbruksproblem i syfte att förhindra återfall i rattfylleri.

 

Som ett led i ambitionen att skapa gemensamma rutiner utarbetades; ett gemensamt strategidokument, yrkesspecifika rutiner och en folder som ska delas ut till den som omhändertas för rattfylleri. Här nedan kan du se de dokument/foldrar som utarbetas:

 

 Strategidokument.pdf

 Strategidokument Östersund.pdf

 Primärvårdens rutiner.pdf

 Primärvårdens rutiner Östersund.pdf

 Socialtjänstens rutiner.pdf

 Polisens roll.pdf

 Den omhändertagnes folder.pdf

«Tillbaka

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund