Sök


 
Ordlista

 
Alkolås i taxi och buss

I Berg går taxi- och bussföretagen före med goda exempel. Taxiservice i Bergs kommun AB, vilken är en samverkansorganisation som ägs av 14 olika buss- och taxiägare i Berg, har beslutat att att montera in alkolås i samtliga fordon.

 

Arbetet inleddes med ett antal medlemsmöten där det framtidsfrågor för taxinäringen i glesbygd diskuterades. Initiativet ligger i linje med Svenska Taxiförbundets nationellt arbete för att stärka varumärket taxi, bl.a. genom utvecklat kvalitets- och trafiksäkerhetsarbete via certifieringssystemet kallat "Säker Grön Taxi".

 

Konkret innebär det att man fokuserar på hastighetsanpassning, nykterhet, bältesanvändning och miljömedvetenhet via exempelvis "sparsam körning".  Här har också Vägverket ett långt gånget arbete som går i samklang med detta och kan agera som både bollplank och aktiv hjälp vid exempelvis utvärdering och projektplanering. Vad som dessutom också ingår i planerna är ett arbete vad gäller drog- och alkoholproblematiken vilket kan innebära införande av alkolås och antagande av alkohol - och drogpolicy.

 

Efter diskussion med medlemmar och där ett av företagen fick pröva alkolås och gavs möjlighet att ställa frågor om teknik och handhavande beslutade styrelsen för Taxiservice i Berg AB att montera in alkolås i samtliga fordon. Taxiservice i Berg AB äger alkolåsen samt står för montering och kalibreringskostnader. De olika transportföretagen hyr i sin tur alkolåsen av Taxiservice i Berg AB.

 

 

Ovikens skola

 

 

Resultatet av denna satsning blir att alla transporter, som t.ex.; skolskjuts, färdtjänst, linjetrafik, privatresor och sjukresor, inom Bergs Kommun kommer att utföras med fordon som är försedda med alkolås.

 

 

För mer information kontakta

Alf Lundin (ordförande)

Tel: 070-5658010

E-post: alflundin@telia.com

 

 

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund