Sök


 
Ordlista

 
Bergsprängarna

Bergssprängarna är ett familjebehandlande team som har övergått från ett projekt ("Intensiv behandling på hemmaplan") till permanent verksamhet, under verksamhetsnämnden i Bergs kommun.

 

Bergssprängarna bedriver intensivstödjande verksamhet i öppenvårdsform för ungdomar och deras föräldrar. Målgruppen är familjer med ungdomar som har stor frånvaro i skolan, relationssvårigheter, kriminalitet och missbruk. Syftet är att minska behovet av vård utanför hemmet och att minska kommunens kostnader för vård vid behandlingshem.

 

Bergssprängarna jobbar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt. Programmet vid Bergssprängarna kännetecknas av; 1) Nätverksperspektiv, 2) Salutogent tänkande, 3) Tydliga mål, handlingsplaner och uppföljningar, 4) Stimulans  till dagliga och veckovisa ansträngningar samt 5) Åldersanpassning.

 

Som en del i Bergsprängarna ingår Fjärilen som är en verksamhet som går ut på att stödja barn och ungdomar i åldern 6 – 12 år, som har föräldrar med missbruksproblem. 


Här berättar Iréne om Bergsprängarna i en kort film: 

Vi som arbetar i Bergsprängarna är:

 

Arne L           Irene
Arne Lindgren
Tel: 0687-16219 / 070-5085548

E-post: arne.lindgren@berg.se

 
Iréne Frykeskog

Tel: 0687-16219 / 070-3484461

E-post: irene.frykeskog@berg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund