Sök


 
Ordlista

 
Tillståndsenheten

 

Tillstånd och tillsyn

En viktig del för att uppnå målen i den Nationella handlingsplanen är att kommunerna bedriver en aktiv tillsyn för att begränsa tillgängligheten på alkohol. I kommunen finns en särskild Tillståndsenhet vilken har att arbeta med stöd av Alkohollagen. 

 

Kommunen ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen (SFS 1994:1738). Tillstånd kan ges då sökande uppfyller kraven i lagen samt följer de av fullmäktige tagna beslut om policy och riktlinjer. Något särskilt tillstånd att sälja eller servera öl klass II erfordras inte. Endast vissa kriterier ska vara uppfyllda. Kommunen har ansvar för servering och detaljhandel med öl.

 


Kontaktpersoner på Tillståndsenheten vid Östersunds kommun

 

Fredrik Björnström
fredrik.bjornstrom@ostersund.se       

063-14 36 05   

070-525 40 95     

 

Maria Stenlund
maria.stenlund@ostersund.se               

063-14 32 31   

073-275 25 84

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund