Sök


 
Ordlista

 
Östersunds kommun

Nollvision för barn och ungdomar under 18 år

Inom ramen för Mobiliseringen mot alkohol, droger och kriminalitet jobbar Östersunds kommun med förebyggande arbete i vid bemärkelse. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet syftar också till att uppnå det generella målet för folkhälsa om ett minskat bruk av alkohol och tobak och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Ett särskilt fokus ligger på att etablera en nollvision för ungdomar genom att ingen under 18 år ska ha tillgång till eller efterfråga alkohol, tobak eller andra droger.

Arbetet med att begränsa tillgänglighet och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat bedrivs inom tre utpekade områden:
Tillgänglighetsbegränsning, ANDT i skolan och BRÅ-grupper.

Förutom att kommunen arbetar med frågan inom den egna organisationen, samverkar man med idéburna- och frivilliga organisationer om att sprida budskapet om nollvision för barn och ungdomar och och ett generellt minskat bruk av alkohol och
tobak och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Här kan du läsa vårt drogpolitiska program 

 Drogpolitiskt program 

(145 KB)

 Skolans drogpolicy kortversion 

(209 KB)


Vill du veta mer om kommunen socialtjänst och olika behandlingar av riskbruk och missbruk. Följ länken "läs mer".

Kontaktperson:

Eva Forsberg (tjänsteledig)

eva.forsberg@ostersund.se

 
 

Läs mer på kommunens hemsida här >>

 


 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund