Sök


 
Ordlista

 
Åre logga

Åre kommun

Även invånarna i Åre kommun har anammat den europeiska alkoholkulturen. Förutom det traditionella helgdrickandet så har människor även börjat smådricka under veckorna. Medaljen har dock en baksida och det är alldeles för många som inte klarar av detta. Åre kommun prioriterar därför det alkoholförebyggande arbetet. Det främsta motiven är att minska mänskligt lidande och samhällets kostnader. Kommunen har under årens lopp drivit ett flertal alkoholförebyggandeprojekt.

 

 Drogpolitiskt handlingsprogram Åre kommun.doc

 Alkohol-drogpolicy_Åre.doc

Missbruk - Vård och förebyggande arbete 

Produktionsnämndens/Socialförvaltningens/Ifo:s uppgifter inom missbruksvården regleras av socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Individ- och familjeomsorgen handlägger bl.a. frågor och ärenden om vård och förebyggande åtgärder vid missbruk. 

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller närstående kan Individ- och familjeomsorgen ge råd, stöd och motivationssamtal. Den enskilde har också möjlighet att genom Individ- och familjeomsorgen få vård på något behandlingshem eller i öppenvård.

I förebyggande syfte ska socialtjänsten verka för att ge ungdomar kunskap om missbrukets risker och medverka till att föräldrar och personal som arbetar med barn och ungdomar finner det naturligt att aktivt delta i missbruksförebyggande arbete.

Individ och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Åre kommun ansvarar för frågor som rör försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och missbruk samt en behandlingsgrupp som arbetar med frågor som rör barn, familj samt familjerätt.

 

Läs mer på kommunens hemsida här >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund