Sök


 
Ordlista

 
Strömsund

Strömsunds kommun

Kommunen deltar i länets mobilisering mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) samt drogrelaterad brottslighet. Kraftsamlingen är nödvändig eftersom många i vårt län mår väldigt dåligt på grund av sitt eget eller andras missbruk/beroende av alkohol och droger. Kommunens folkhälsoråd har det övergripande ansvaret för dessa frågor.

 

Sedan 2006 pågår ett utvecklingsarbete med att få till stånd ett långsiktigt och systematiskt  förebyggande  ANDT-arbete. Barn och ungdomar är den målgrupp som i första hand prioriteras i de insatser som genomförs. Kommunen arbetar tillsammans med polisen, primärvården och andra aktörer som studieförbund, ideella organisationer, föreningar m fl inom tre insatsområden:

  1. begränsad tillgänglighet till alkohol, narkotika, doping och tobak.
  2. stödja föräldrar i deras föräldraroll
  3. ungdomars attityder

Vill du veta mer om kommunens arbete? Läs på vår hemsida här >> 

 

Socialnämndens ansvar

Socialnämndens ansvar regleras av Socialtjänstlagen (soL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I socialnämndens uppgifter ingår bland annat att samarbeta med andra, informera, bedriva uppsökande verksamhet, ge upplysningar, råd och stöd, vård och annat som familjer och enskilda behöver.

 

Öppenvården Norrgård vänder sig till vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik och till personer som är anhöriga till någon som har problem med alkohol och/eller droger. Öppenvården kan bistå med råd, stöd och samtalskontakter.

 

För att komma till rätta med ett missbruk/beroende finns olika behandlingsalternativ och i första hand erbjuds hjälp och stöd som personen tar emot frivilligt. I de flest fall kan personen vara med och påverka valet av insatser, men det slutliga beslutet tas av socialsekreterare eller av nämnden. Om personen inte är beredd att ta itu med sitt missbruk/ beroende och om socialtjänsten bedömer att missbruket är livshotande kan ett tvångsomhändertagande enligt LVM bli aktuellt.

 

Vill du veta mer om socialnämndens ansvar? Läs på vår hemsida här >>  

 

Kontakt

Strömsunds kommun

Individ och familjeomsorgen

Box 199

833 22 Strömsund

Tfn: 0670-163 20

Fax: 0670-163 33

e-post:familjeomsorgen@stromsund.se

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund