Sök


 
Ordlista

 
Härjedalen

Härjedalens kommun

Missbruk - Vård och förebyggande arbete 

Kommunens uppgifter inom missbruksvården regleras av socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Individ- och familjeomsorgen handlägger bl.a. frågor och ärenden om vård och förebyggande åtgärder vid missbruk. 

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller närstående kan Individ- och familjeomsorgen ge råd, stöd och motivationssamtal. Den enskilde har också möjlighet att genom Individ- och familjeomsorgen få vård på något behandlingshem eller i öppenvård.

I förebyggande syfte ska socialtjänsten verka för att ge ungdomar kunskap om missbrukets risker och medverka till att föräldrar och personal som arbetar med barn och ungdomar finner det naturligt att aktivt delta i missbruksförebyggande arbete.

 

Läs om kommunens resurser för alkohol- och drogfrågor här >>

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund