Sök


 
Ordlista

 
Bräcke

Bräcke kommun

Den europeiska alkoholkulturen har börjat etablera sig även i Bräcke kommun. Förutom det traditionella helgdrickandet så har människor även börjat smådricka under veckorna. Det är dock alldeles för många som inte klarar av de nya förhållandena med ökad tillgänglighet. Bräcke kommun prioriterar därför det alkoholförebyggande arbetet. De främsta motiven är att minska mänskligt lidande och samhällets kostnader. Kommunen har under årens lopp drivit ett flertal alkoholförebyggandeprojekt.


Cathrine Blomqvist och Marina Mellgren. Förtroendevalda i Bräcke kommun


Bild: Cathrine Blomqvist och Marina Mellgren, Förtroendevalda i Bräcke kommun

Missbruk - Vård och förebyggande arbete 

Socialtjänstens uppgifter inom missbruksvården regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM).

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller någon närstående kan Socialtjänsten ge råd, stöd och motivationssamtal. Den enskilde har också möjlighet att via Socialtjänsten få vård vid något behandlingshem eller i öppenvård.

I förebyggande syfte ska Socialtjänsten verka för att ge ungdomar kunskap om missbrukets risker och medverka till att föräldrar och personal som arbetar med barn och ungdomar finner det naturligt att aktivt delta i missbruksförebyggande arbete.

Hör av dig till Individ- och familjeomsorgen om du vill komma i kontakt med någon av våra socialsekreterare eller veta mer om våra möjligheter att hjälpa någon som hamnat i en missbrukssituation.  Tel. 0693-161 00 vxl
 
Gå till Kommunens hemsida för mer information.
 

        
Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund